Wednesday, 11 November 2015

התחדשות המרחב הציבורי בשכונת נוה שאנן
רם איזנברג
נוה שאנן הפכה במשך שנים, מאז הקמת התחנה המרכזית החדשה לשכונת מהגרים דלי אמצעים, שהוזנחה במהלך השנים והפכה למוקד של זנות, סמים, וניצול על מגוון צורותיו.
במסגרת יוזמה כוללת בהובלת סמנכ"ל העיריה לתשתיות רובי זלוף, ואדריכל העיר יואב דוד, קם צוות התחדשות המרחב הציבורי בשכונה. מטרת הפרוייקט: לזהות מתחמי מפתח במרחב הציבורי, מעין מוקדי "אקופונקטורה אורבנית", ולהציע פרויקטים של התערבות אשר עשויים להוות קטליזטור לשינוי חיובי בטווח המיידי והבינוני. מתוך כ 15 פרויקטים בסדרי גודל שונים, תוצג ההתערבות המוצעת למתחם הרציפים בתחנה המרכזית הישנה. מתחם זה עומד ריק זה שנים, ומהווה מעין "חור שחור" במרקם העירוני המושך אליו צורות שונות של מסכנות. הרעיון הוא לעשות בו שימוש ארעי, כמרכז לפעילות יצירתית, עד לכשתותחל בניית הקבע המתוכננות בו בעוד כמה שנים (מתחם שומרון, מתחם בת שבע, בי"ס מנשר, והרכבת הקלה). הפרוגרמה הארעית מושתתת על דוגמאות מהעולם כגון הCaravanserai בלונדון, בתוספת מצללה ענקית שתייצר מיקרו אקלים, נראות, וחלל מזמין.

קישור לסרטון ביוטיוב:

No comments:

Post a Comment