Wednesday, 4 November 2015

הספרייה לקהילות הזרות בתל אביב
הדס עפרת


פרויקט שהייתי בין יוזמיו וניהלתי אותו בשמונה השנים האחרונות. זוהי דוגמה להתערבות אמנותית במרחב הציבורי. הספרייה מכילה 16 שפות ומקוטלגת באמצעות רגשות. הקוראים מקטלגים את הספרים באמצעות מספר צבעים. כל צבע מייצג רגש אחר. במהלך השנים פרויקט הספרייה התרחב, והוא מכיל כיום גם מרכז תרבות ומרכז לימוד קהילתי. הפרויקט פועל במסגרת עמותת ארטים (Arteam), אותה ייסדתי עם עוד ארבעה אמנים, בתמיכת עיריית תל אביב וכמאה מתנדבים.


No comments:

Post a Comment